Ședință ordinară 21.09.2023 ora 14.30

     I N V I T A Ţ I E

     În baza art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), (3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Dispoziția Primarului Comunei Gurghiu nr.  151/2023, vă invităm la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Gurghiu, care va avea loc în ziua de joi, 21 septembrie 2023, ora 14,30.

Materialele pot fi consultate aici