Ședință ordinară 21.09.2023 ora 14.30

14 September 2023

I N V I T A Ţ I E

            În baza art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), (3), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Dispoziția Primarului Comunei Gurghiu nr.  151/2023

            vă invităm la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Gurghiu, care va avea loc în ziua de joi, 21 septembrie 2023, ora 14,30  în Sala Mare de şedinţe a Primăriei Comunei Gurghiu, având următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 17.08.2023

 

2. Proiect de H.C.L. nr. 73/11.09.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie  pentru garantarea avansului la proiectul „Modernizare Grădinița Gurghiu”

Iniţiator: primar-Boar Laurențiu-Dumitru

Raport: compartimentul urbanism, achiziții publice

Aviz comisie: toate

 

3. Proiect de H.C.L. nr. 74 /11.09.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere silvice în Comuna Gurghiu, Județul Mureș”  

Iniţiator: primar-Boar Laurențiu-Dumitru

Raport: compartimentul urbanism, achiziții publice

Aviz comisie: toate

 

4. Proiect de H.C.L. nr. 75/11.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Gurghiu în Consiliul de Administraţie al Liceului Silvic Gurghiu pentru anul școlar 2023-2024

Iniţiator: primar-Boar Laurențiu-Dumitru

Raport: compartimentul urbanism, achiziții publice

Aviz comisie: toate

 

5. Proiect de H.C.L. nr. 76/11.09.2023 privind actualizarea finală a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din proiectul „Modernizare Grădinița Gurghiu”  

Iniţiator: primar-Boar Laurențiu-Dumitru

Raport: compartimentul urbanism, achiziții publice

Aviz comisie: toate

 

6. Proiect de H.C.L. nr. 77/11.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Gurghiu pe anul 2023    

Iniţiator: primar-Boar Laurențiu-Dumitru

Raport:  biroul financiar-contabil

Aviz comisie: toate

 

7. Proiect de H.C.L. nr. 78/11.09.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Gurghiu şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent 

Iniţiator: primar-Boar Laurențiu-Dumitru

Raport: compartimentul urbanism, achiziții publice

Aviz comisie: toate

8. Diverse