Anunț achiziție lucrări de construcții de piste de biciclete pentru proiectul: „Construire piste pentru biciclete în comuna Gurghiu, județul Mureș”

Comuna Gurghiu, prin Consiliul Local Gurghiu, reprezentată de Primarul Comunei Gurghiu, adresa strada Petru Maior, nr. 8, localitatea Gurghiu, Județul Mureș, Cod postal: 547295, Telefon: +40 0265536003, Fax: +40 0265536094, E-mail: gurghiu@cjmures.ro, Adresa internet (URL): https://comunagurghiu.ro/, Cod inregistrare fiscala: 5409635, Cod NUTS RO125 Mureș vă invită să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului de achiziție publică: Execuție lucrări pentru proiectul:“CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ”. Anexăm documentația necesară.