Raport de implementare a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public pentru anul 2015