Raport de implementare a legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala pentru anul 2015