Urbanism și Amenajare teritorială

Certificate de urbanism emise de U.A.T. Gurghiu în anul 2022

Autorizații de construire emise de U.A.T.Gurghiu în anul 2022