Proces verbal licitație material lemnos

Proces verbal de licitație- exploatare masă lemnoasă-secundare rărituri.