Anunț mediu

COMUNA GURGHIU titular al proiectului ”Stație de pompare cu conductă de refulare pentru preluarea debitului de apă, str.T.Vladimirescu, zona Casa Parohială Greco-Catolică spre Cimitirul Ortodox” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș:
fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul ”Stație de pompare cu conductă de refulare pentru preluarea debitului de apă, str.T.Vladimirescu, zona Casa Parohială Greco-Catolică spre Cimitirul Ortodox” propus a fi amplasat în loc.Gurghiu, intravilan, jud.Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://.apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș