Primăria Gurghiu județul Mureș

Anunț mediu

  COMUNA GURGHIU, titular al proiectului”Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Gurghiu, județul Mureș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în Comuna Gurghiu, județul Mureș”,propus a fi amplasat în comuna Gurghiu, localitățile Gurghiu, Adrian, Cașva, Păuloaia, Larga, Fundoaia, Glăjărie, Comori, Orșova, Orșova Pădure, jud.Mureș.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Mureș(http://apmms.anpm.ro).

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.