Anunț elaborare proiect HCL rectificare buget local pentru anul 2023