Anunț decizie APM Mureș

          Anunț referitor la încadrarea proiectului ”Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gurghiu, județul Mureș”, în categoria activităților cu impact redus asupra mediului.