Anunț achizitie publica: Servicii de Dirigenție la obiectivul de investiții: „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA GURGHIU, JUDEŢUL MUREŞ”

Primăria COMUNEI GURGHIU, prin CONSILIUL LOCAL GURGHIU, Adresa Strada: PETRU MAIOR, nr. 8 Localitate: GURGHIU, Județul Mureș, Cod postal: 547295, Telefon: +40 0265536003, Fax: +40 0265536094, E-mail: gurghiu@cjmures.ro, Adresa internet (URL): https://comunagurghiu.ro/, Cod inregistrare fiscala: 5409635, Cod NUTS RO125 Mures va invita sa depuneti oferta in scopul atribuirii contractului de achizitie publica: Servicii de Dirigenție prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” referitor la finanțarea obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA GURGHIU, JUDEŢUL MUREŞ”