Anunț achiziție lucrări de îmbrăcare a drumurilor -TRATAMENT BITUMINOS , PLOMBĂRI DCV7 ȘI DC9, STRĂZI LATERALEE, LOCALITATEA GURGHIU