Primăria Gurghiu județul Mureș

Declaratie privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol