Declaratie privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol