Cerere eliberare atestat de producator/ carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

Alte documente care trebuie anexate:

  • Copie CI solicitant
  • Adeverinta de la Medicul veterinar pentru proprietarii de animale