Primăria Gurghiu județul Mureș

Declarații de avere și de interese, conform anexei