Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gurghiu pentru anul 2019