Strategia de dezvoltare locala

Prezenta strategie a fost elaborată în urma unor studii aprofundate asupra stării actuale a comunei Gurghiu, analizându-se în profunzime atât cadrul natural cât și cel economic, administrativ – teritorial și social iar obiectivele strategice propuse în urma acestei analize sunt în concordanță cu cerințele Uniunii Europene și au în vedere planul de finanțare pentru anii 2014-2020.

Strategia de dezvoltare a Comunei Gurghiu își propune prin obiectivele sale să valorifice potențialul economic deja existent în comuna noastră, să contribuie la bunăstarea și creșterea calității vieții locuitorilor comunei, să susțină inițiativele antreprenoriale și să identifice noi oportunități de dezvoltare locală, sprijinind comuna Gurghiu să devină o comunitate dinamică și competitivă.

Prin urmare, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Gurghiu constituie un punct important de pornire pentru dezvoltarea sustenabilă și durabilă a comunității pe termen mediu și lung, îndeplinirea obiectivelor prezentei strategii reprezentând scopul principal al factorilor de decizie locali.