Legislatia locala 2018

Stabilire Comisie de constatare a ocupării abuzive a terenului aparținând domeniului public al Comunei Gurghiu - 2018-05-02
Anularea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale - CIOC Constantin, Orşova, 215 - 2018-04-27
Anularea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale - NYISZTOR Ioan, Nouă, 69 - 2018-04-27
Încetare contract BUTA Maria, T.Vladimirescu 63 - 2018-04-26
Încetare alocație susținere familie - RACZ Arpad, T.Vladimirescu 27B - 2018-04-26
Acordare ajutor social - BITIUŞCĂ Elisabeta, T.Vladimirescu 77 - 2018-04-25
Modificare alocație susținere familie - CSINADI Tunde Szidonia, Glăjărie, 345 - 2018-04-25
Acordare ajuor social şi alocație susținere familie- TOMA Elena, P. Maior, 99 - 2018-04-24
Încetare alocație susținere familie - FOLA Irina, Glăjărie, 253A - 2018-04-19
Acordare alocație susținere familie - POP Mariana Pălăguța, Adrian, 117 - 2018-04-19
Încetare alocație susținere familie - Oprea Doina, Adrian 113 - 2018-04-16
Stabilire drepturi salariale asistent medical şcolar - 2018-04-16
Încetare alocaţie susţinere familie - FRANDEŞ Cornelia, Caşva 195 A - 2018-04-12
Încetare alocaţie susţinere familie - JAKAB Ana-Irina, Glăjărie 296 - 2018-04-12
Modificare ajutor social - TINCA Teofil, Gh.Doja 6 - 2018-04-12
Încetare indemnizație Murar Vasile - 2018-04-12
Aprobare eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al comunei Gurghiu - 2018-04-11
Încetare alocaţie susţinere familie - JAKAB Iolanda - Glăjărie, 61 - 2018-04-11
Modificare alocaţie susţinere familie- SZASZ Levente, Glăjărie 91 - 2018-04-11
Modificare nume titular alocaţie susţinere familie- BALINT Margit Melinda, Glăjărie 346 - 2018-04-11
Modificare ajutor social - TALPĂ Lenuţa, Orşova, 127 - 2018-04-11
Convocare Consiliul Local Gurghiu în şedinţă ordinară - 2018-04-11
Modificare alocație susținere familie - URSEI Georgiana Corina, Orşova Pădure 38 - 2018-03-29
Încetare alocație susținere familie - ROSTAŞ Robert, Nouă, 69 - 2018-03-29
Acordare alocație susținere familie - BERCHI Florina Bianca, Caşva, 84 - 2018-03-29
Modificare alocație susținere familie - CZINA Irina, T.Vladimirescu, 24 - 2018-03-29
Încadrare GHEORGHE Anna - asisten persoană cu handicap - 2018-03-29
Modificare alocație susținere familie - INCZE Ibolya, Glăjărie, 124 - 2018-03-26
Modificare alocație susținere familie - FOLA Monika, Glăjărie 101 - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie - OPREA Florina Petrina, Adrian 21A - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie - CIOCAŞ Elisaveta Vandana - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie - HAJNAL Mariana, Glăjărie 262 - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie - VASALAC Cosmin, Fundoaia 18 A - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie NYISZTOR Maria, Nouă, 69 - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie - CHIRTEŞ Angela, Păuloaia 19 A - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie - CSINADI Maria, Glăjărie 279 - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie - TINCA Violeta, Fundoaia 25 - 2018-03-23
Încetare alocație susținere familie - KALANYOS Valeria, T.Vladimirescu 91 - 2018-03-23
Modificare alocație susținere familie - FOLA Irina, Glăjărie 253 A - 2018-03-23
Încetare ajutor social - NOTAR Maria Valerie, Adrian 128 - 2018-03-23
Încetare alocație susținere familie- CZENCZER Magda, Glăjărie 187 A - 21 Martie, 2018 - 2018-03-21
Modificare alocație susținere familie - SUCEAVA Floarea Elena, Păuloaia 3 B - 2018-03-21
Modificare alocație susținere familie - MOLDOVAN Elena, Adrian 59 - 2018-03-21
Desemanre reprezentant autoritate tutelară asistare persoană vârstnică încheiere acte juridice - 2018-03-21
Modificare alocație susținere familie - BERCHI Ana Maria, Caşva 84 - 2018-03-21
Modificare ajutor social - BERCHI Ana Maria, Caşva 84 - 2018-03-21
Modificare alocație susținere familie - BERECZKI Victoria Izabela, Glăjărie 456 - 2018-03-21
Desemnare responsabil caz Dos. nr. 1066/P/2015 - 20 Martie, 2018 - 2018-03-20
Aprobare eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al comunei Gurghiu - 2018-03-20
Aprobare eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al comunei Gurghiu - 2018-03-20
Rectificarea Bugetului Local al Comunei Gurghiu pentru anul 2018 - 2018-03-19
Desemnare comisie constatatre stare degradare DAF Osoi - 2018-03-16
Încetare alocație susținere familie - TANTI Anamaria, Glăjărie 433 - 2018-03-15
Încetare alocație susținere familie - CIOC Luminița, Adrian 138 - 2018-03-15
Încetare alocație susținere familie - TINCA Laura, Republicii, 127 - 2018-03-15
Încetare alocație susținere familie - VASS Margit, Glăjărie, 475 - 2018-03-15
Acordare alocație susținere familie- FRANDEŞ Maria, Caşva 195 - 2018-03-15
Acordarea alocație susținere familie - FRADEŞ Cornelia, Caşva 195 A - 2018-03-15
Convocare Consiliul Local în şedință ordinară - 2018-03-13
Modificare alocație susținere familie - ALEXA Floare, Republicii 101 - 2018-03-07
Încetare ajutor social şi alocație susținere familie - NYISZTOR Izabela, str. Nouă 69 - 2018-03-05
Încadrare FARCAŞ Elisabeta, Glăjărie 120A - asistent personal pes. cu handicap - VASS Eva - 2018-02-28
Încetare ajutor social - BERCHI Ştefan, Adrian 123 - 2018-02-28
Încetare alocație susținere familie - BOGNAR Felicia, Adrian 77 - 2018-02-28
Încetare alocație susținere familie - BOCSKAI Ludovic, Glăjărie 9 - 2018-02-28
Încetare alocație susținere familie - IACOB Maria Floarea, Păuloaia, 41 A - 2018-02-28
Încetare alocație susținere familie - FARCAŞ Florin, Florilor, 46 - 2018-02-27
Acordare alocație susținere familie - CSINADI Maria, Adrian 87 - 2018-02-26
Modificare alocație susținere familie-HĂRŞAN Vochița, Larga, 23 - 2018-02-26
Desemnare specialist Grup de lucru pt. întocmirea Amenajamentului pastoral - 2018-02-23
Încetare contract HĂRŞAN Maria - asistent pers. cu handicap - 2018-02-22
Desemnare PAŞCA Maria-Cristina - reprezentant autoritate tutelară - asistare pers. vârstnice la încheierea de acte juridice - 2018-02-22
Acordare alocaţie susţinere familie - MAN Emese Olghita, Glăjărie, 165 - 2018-02-21
Acordare alocaţie susţinere familie- TALPĂ Marinel Larga 17A - 2018-02-21
Modificare alocaţie susţinere familie - VASS Terez, Glăjărie 386 - 2018-02-21
Acordare alocaţie susţinere familie - SZASZ Nikolett Angela , Glăjărie, 400 - 2018-02-21
Acordare alocaţie susţinere familie - TURCATIA Persida, Orşova Pădure 32 B - 2018-02-21
Modificare alocaţie susţinere familie - CZENCZER Magda, Glăjărie 187A - 2018-02-21
Completarea Dispoziției Primarului nr. 363/2017 privind numire Diriginte de şantier pentru executarea serviciilor de dirigenție de şantier pentru lucrarea „Modernizarea Colegiului Silvic Gurghiu” - 2018-02-20
Încadrare GYULAI Lucia Eva asistent personal al persoanei cu handicap URECHE Margit - 2018-02-20
Stabilire Comisie de predare a bunurilor aferente serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei GURGHIU - 2018-02-14
Convocare Consiliul Local in Sedinta ordinara - 2018-02-12
Modificarea alocatie sustinere familie - MOLDOVAN Ioan, T.Vladimirescu 46 - 2018-02-12
Incetare alocatie sustinere familie - MENYHART Aniko, Glajarie 559 - 2018-02-12
Încetare ajutor social - CĂTĂRIG Floarea, Comori 112 - 2018-02-12
Modificare alocație susținere familie - MOLDOVAN Eva, Republicii 121 - 2018-02-07
Modificare alocație susținere familie KOVACI Melinda, Fundoaia, 24A - 2018-02-07
Modificare alocație susținere familie FARCAŞ Ioan Florea, Caşva 96 - 2018-02-07
Încetare alocație susținere familie BLESCĂU Camelia, Glăjărie, 21 - 2018-02-07
Modificare alocație susținere familie MAN Floarea, Glăjărie 166 - 2018-02-07
Acordare alocație susținere familie - FARCAŞ Luminița, Orşova, 39 - 2018-02-07
Acordare alocație susținere familie COTOARĂ Dan, Larga, 2 - 2018-02-07
Modidicare nr. membri şi cuantum ajutor social şi alocație susținere familie BARANYKA Klara, Comori, 49 A - 2018-02-07
Modificare ajutor social ALEXA Marius Ioan, Republicii 101 - 2018-02-07
Încetar ajutor social PREDA Sorin Florin, Subcetate 1 - 2018-02-07
Acordare stimulent educațional - tichete grădiniță FARCAŞ Luminița, Orşova 39 - 2018-02-07
Desemnare PAŞCA Maria Cristina - reprezentant autoritate tuelară- asistare persoane vârstnice la încheierea de acte juridice - 2018-02-01
Încadrare POP Angela - asistent personal persoană cu handicap - 2018-01-31
Desemnarea expertului cooptat pentru evaluarea ofertelor în cadrul procedurii simplificate pentru achiziția de servicii - 2018-01-31
Acordare ajutor social - VARGA Adalbert, T. Vladimirescu, 79 - 2018-01-30
Încetare ajutor social - TOMA Elena, P. Maior 37 - 2018-01-30
Încetare alocație susținere familie- TOMA Elena, P. Maior, 37 - 2018-01-30
Modificare alocație susținere familie - PETKI Rita Monika, Glăjărie, 216 A - 2018-01-30
Aprobare eşalonare plată datorii bugetul local - DAN Maria, Crişan 26 - 2018-01-30
Încetare alocație susținere familie - GYULAI Ana Maria, Nouă 64 - 2018-01-30
Stabilirea programului de lucru cu publicul - 2018-01-30
Încadrarea domnului LUCACIU DORIN pe postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2018-01-26
Încetare alocație susținere familie - SUCIU Elena, Adrian, 74 - 2018-01-19
Modificare alocație susținere familie - COTTA Rafila Daniela, Casva, 89 B - 2018-01-19
Încetare alocație susținere familie - POP Mariana Pălăguța, Adrian, 117 - 2018-01-19
Modificare art. 1 Dispoziția primarului nr. 374/2017 privind modificara alocației de susținere a familiei - BODOR Bela, Glăjărie, 381 - 2018-01-19
Aprobarea eşalonării la plată a obligațiilor fiscale - AVRAM Mihai, str. Nouă, nr. 42 B - 2018-01-17
Convocare Consiliul Local Gurghiu în Şedință Ordianară - 2018-01-17
Modificare alocație susținre familie - BUTA Eva, str. Petru Maior, nr. 24 - 2018-01-16
Acordare indemnizație lunară persoană cu handicap - BUCIN Vasile, str. Republicii, nr. 21 - 2018-01-16
Modificare stimulent educațional - MODLDOVAN Ionela, Orşova, 66 - 2018-01-16
Încetare alocație susținere familie - CRAIU Maria Daniela, Glăjărie, 210 - 2018-01-12
Încetare alocație susținere familie - BALLA Eugenia Margareta, Glăjărie, 238 A - 2018-01-12
Acordare alocație susținere familie - GYULAI Cosmin-Valentin, str. Nouă, nr. 57 - 2018-01-12
Convocare Consiliul Local Gurghiu în Şedință Extraordinară - 2018-01-12
Stabilire drepturi salariale - Şef serviciu Apă Canal - 2018-01-08
Stabilirea drepturilor salariale şi indemnizațiilor personalului angajat al Primăriei Gurghiu - 2018-01-05
Modificarea art. 2 la Dispoziția Primarului nr. 377/06.12.2017 privind încadrarea doamnei CZINK EVA pe postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2018-01-03
Modificarea art. 2 la Dispoziția Primarului nr. 393/21.12.2017 privind încadrarea doamnei MAN VALERIA pe postul de asistent personal al persoanei cu handicap grav - 2018-01-03