Anunt inchiriere spatiu

COMUNA GURGHIU, cu sediul in Gurghiu, str. Pteru Maior, nr. 8, jud. Mures, tel.0265-536003, fax 0265-536094, organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 20,05 mp, situat in cladirea Caminului Cultural Gurghiu. Spatiul este...