Atestare geografica

Elemente ale cadrului natural

Comuna Gurghiu se află situată în zona de contact a dealurilor înalte cu lanţul inferior al Carpaţiilor Orientali, în partea vestică a munţiilor Gurghiu, având o suprafaţă de 12.639 ha şi cuprinde 10 localităţi: Gurghiu (centru de comună), Adrian, Caşva, Comori, Fundoaia, Glăjărie, Larga, Orşova, Orşova Pădure şi Păuloaia.

Din punct de vedere geografic zona teritoriul administrativ al comunei este o zonă deluroasă, cu înălţimi cuprinse între 400 şi 1300 de metri, cele mai importante vârfuri/dealuri din zonă sunt:

  • în partea nordică: Vârful Seleştei – 1318m, Dealul Pavel – 1215m, Poiana Iodului – 1248m, Poiana Moiţa – 1275, Vârful Şanţ – 1282m, Dealul – Slămina – 708m, Dealul Lărgii – 666m, Dealul – Mănăstirii – 645m, Dealul Teleki – 586m.
  • în partea sudică: Poiana Gurghiului – 1178m, Poiana Obârşiei – 1149m, Dealul Făgetel (Şeştina) – 723, Dealul Măgura – 653,6m, Dealul Crucii – 575.

Pe teritoriul comune se întâlneşte trerasa superioră Reghin-Gurghiu cu o lungime de 13 km şi lunca aluvionoasă a râului Gurghiu cu afluenţi acestuia: pe malul stâng, pârâul Orşova cu o lungime 16 km şi care străbate localităţile Orşova şi Orşova Pădure, iar pe malul drept pârâul Caşva cu o lungime de 18 km, care traserseazaă localităţile Glăjărie unde se desparte în două braţe: braţul drept trece prin localitatea Fundoia şi apoi se reuneşte cu braţul stâng şi braţul stâng care trece prin localitatea Larga şi mai departe prin localitatea Păuloaia, care mai este străbătută şi de pârâul Păuloaia şi apoi se revarsă în pârâul Caşva .

Localitatea Comori este străbătută de pârâul Beica(cu o lungime  de 25 km), care străbate teritoriul administrativ al comunei Beica de Jos, revărsându-se în râul Mureş în apropiera localităţii Petelea.

Râul Gurghiu străbate teritoril administrativ al comunei Gurghiu, de la est la vest, pe malul stâng fiind situată localitatea Gurghiu, iar pe malul drept localitatea Adrian.

Din punct de vedere geologic regiunea poate fi analizată din următoarele puncte de vedere:

  1. Tortonianul – situat în zona Dealului Sărat si este format din masisul de sare are un caracter aproape circular, cu diametru de un metru, iar deschiderile naturale pun în evidenţă sarea, brecia sării şi izvoarele sărate.
  2. Sarmatianul – este situată în zona de nord a văii Gurghiulu (dealul Racoczi) şi este reprezentat prin orizontul conglomeratic. Aceste formaţiuni apar sub formă de conglomerate puternic cimentate cu dimensiuni între 0,02 şi 0,2m de calcare, marno-calcare, cuartile, micasisturi şi gresii roşii.
  3. Cuarnaternarul – reprezintă depunerile aluvionoase de grosime mai mare pe cele două terase şi este reprezentat prin ăietrişuri grosier de ciment argilos.

Pe teritoriul administrativ al comunei se găsesc masive de sare, în apropiere de localitatea Orşova, la dealul Sărat, iar acestea nu prezintă riscul de a produce fenomene legate de dizolvarea sării.

Stratificaţia terenului este uniformă, după solurile vegetale sau umpluturi groase de cel mult un metru se găsesc pietrişurile şi bolovănişurile cu nisip mai mult nisip în zona de luncă şi mai multă argilă în zona terasei.

Terenul din zona parcului Dendrologic prezintă la o adâncime de 6,50m un strat de marne de bază impermeabile, iar straturile aluvionare prezintă o grosime de 5 până la 7 metri.

Ape subterane – prezintă un nivel maxim de 0,5m, în unele zone ajungând chiar la suprafaţa terenului. În perioadele de secetă limitele maximale ale apelor subterane este la 2,00 m.

Chimicitatea apelor – apele de suprafaţă de pe teritoriul administrativ al comunei sunt în principal potabile, aşa cum rezultă în urma recoltările făcute din râul Gurghiu şi pârâul Orşova care conţin cloruri sub 250 mg/l, cu excepţia izvoarelor din Dealul Sărat conţin o concentraţie de cloruri de peste 10.000 mg/l, aceste ape fiind nepotabile.

Condiţii de fundare – terenul comunei Gurghiu este corespunzător oricărui tip de construcţie, astfel nu se impun măsuri speciale privind amplasarea construcţiilor de diferite tipuri sau numere de nivele. Stratul de fundare este format din:

  • Pietriş şi bolovani – 5,00 kgf/cm2
  • Argilă profoasă – 2,00-2,50 kgf/cm2